AKTUELNOSTINAUTIKA

SVE O SIGURNOM VEZU -PROCENA SIGURNOSTI VEZA NA LOKACIJAMA PLANIRANE RUTE (III.)

,,U jeku ovogodišnje nautičke sezone, nastavljamo sa zanimljivom i korisnom temom: „Sve o sigurnom vezu“. Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih natpisa u našem biltenu, odlučili smo joj se ovog puta ciljano i celovito posvetiti kroz seriju članaka u nastavcima, a kormilo smo poverili inženjeru pomorskog saobraćaja i poznatom nautičkom morskom vuku –
Đeku Šuriji”.


ing. Đek Šurija, ekspert u osiguranju brodova i jahti, sudski veštak za plovila, stručni savetnik za nautiku, skiper, EOQ auditor i menadžer kvaliteta


,,U dva prošla nastavka rekli smo da znanja i veštine u odabiru lokacije i vrste veza, te postupak vezivanja broda spadaju u praktična nautička znanja, odnosno u – dobru pomorsku praksu. Rekli smo da taj odabir počinje već kod kuće, u pripremi putovanja, odnosno izradi detaljnog plana puta – itinerara. Istaknuli smo da je taj itinerar potrebno proveravati na brodu pre svakog nastavka puta, a da je prvi korak u tome informisanje o vremenskoj prognozi za taj i iduće dane putovanja. Svakako, dobra pomorska praksa nikad ne isključuje skipersko osmatranje momentalne situacije, pa ni kada je vremenska prognoza u pitanju. Nije loše ni poslušati ribarske priče kada ujutro krenemo na kopno u nabavku svežeg hleba i peciva, jer se od njih može saznati mnogo toga”.Kako će skiper proceniti sigurnost veza na konkretnoj lokaciji?

,,Nakon što smo željene destinacije za taj dan „provukli“ kroz vremensku prognozu za to područje plovidbe, završili smo tek sa prvim korakom u redosledu skiperske provere rute.
Gde se na putu zaustavljati i koliko, ne zavisi samo od želja članova posade, nego i od mogućnosti veza na toj lokaciji, što spada u odgovornost skipera.
Nakon što smo odredili u kojem smeru ćemo ploviti i kakvi nas vremenski uslovi očekuju, gde se sve i koliko dugo nameravamo zaustavljati, zbog kupanja ili izlaska na kopno, na red dolazi provera načina i vrste veza na toj lokaciji.
Najpre ćemo se opet prisetiti vremenske prognoze za to područje: u kojem smeru je uvala otvorena u odnosu na prognozu vrste i smera očekivanog vetra.., da li je reč o postavljenim vezovima ili o slobodnom sidrištu? Te, kao i druge detaljnije informacije, npr: da li se na toj lokaciji vez plaća i koliko, da li je potrebno kupiti ulaznicu za nacionalni park, itd. Međutim, ukoliko je o slobodnom sidrištu reč, nije zgoreg na licu mesta proveriti da li je dno peskovito, muljevito ili stenovito, proveriti sidro i sidreni lanac, a to znači: ukupnu dužinu, oznake dužine na lancu, te ispravnost karika lanca i rada vinča”.Opšte karakteristike sigurnog veza iz ugla sudskog pomorskog veštaka

„Iako nastojim da govorim što je moguće jednostavnijim jezikom, u delu o opštim karakteristikama u proceni sigurnog veza smatram korisnom stručnu terminologiju. Tako kod veza prema vrstama privezišta razlikujemo: privez na fiksni vez u luci ili marini, privez na bovu i privez na vlastito sidro (sidrenje).Šta siguran vez mora osigurati?

,,Dalje, pitamo se: šta siguran vez zapravo mora osigurati? Prema gledištu struke, to je ono privezište koje će u vremenskim uslovima osigurati brod i stvari (imovinu) od štete i okolinu od zagađenja, a posadu od životnog i zdravstvenog ugrožavanja. Siguran vez možemo potražiti u obliku postojećeg privezišta u marini, luci ili zaštićenoj uvali, a može biti privezište za koje ćemo poziciju sami odabrati i usidriti se ili pak vezati brod za drugi brod. Ono o čemu pri odabiru takođe moramo voditi računa su tehničke karakteristike našeg plovila: vrsta pogona (jedrilica, motorni brod, kombinacija), oblik trupa (jednotrupac, višetrupac), gabariti broda (dužina, širina, i naročito – gaz) i oprema broda.
Do sada sam uglavnom govorio o tome šta je siguran vez, te koji su sve elementi o kojima treba voditi računa prilikom njegovog odabira. Nakon što razumemo terminologiju i pouzdano znamo o čemu je reč, u narednim nastavcima jednostavnim jezikom govoriću o tome kako se privezati i šta sve treba uraditi da bi se pravilno osigurao brod u mirovanju. Stručnim rečnikom, o postupcima, radnjama i pravilima kojih se valja držati prilikom privezivanja broda na svaki od navedenih vrsta veza.“

(nastaviće se)


Kontakt: Premium Yacht Insurance by Jack Šurija

Back to top button
PYI_banner_705×87_Nautika_Prezent_png (1)
EUR Еуро