NAUTIKA

SVE O SIGURNOM VEZU

ODABIR LOKACIJE SIGURNOG VEZA NA PLANIRANOJ RUTI (II)

U jeku priprema za novu nautičku sezonu, odabrali smo ne samo zanimljivu, nego i veoma važnu temu: „Sve o sigurnom vezu“. Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih natpisa u našem biltenu, odlučili smo joj se sada ciljano i potpuno posvetiti kroz seriju članaka u nastavcima, a kormilo smo poverili inženjeru pomorskog saobraćaja i poznatom nautičkom morskom vuku Đeku Šuriji.

ing. Đek Šurija, ekspert u osiguranju brodova i jahti, sudski veštak za plovila, stručni savetnik za nautiku, skipper, EOQ auditor i menadžer kvaliteta

U prošlom broju rekli smo da znanja i veštine u odabiru lokacije i vrste veza, te postupka vezivanja broda spadaju u praktična nautička znanja, odnosno u – dobru pomorsku praksu.


Postupanje prema principima dobre pomorske prakse

Postupanje prema dobroj pomorskoj praksi se uzima u obzir i prilikom suđenja o krivici za nesretni događaj na moru i to kako u pregledima i ocenama sudskog veštaka, tako i prilikom utvrđivanja krivice u sudskom postupku.

Opšti principi postupanja prema dobroj pomorskoj praksi su: pažnja, sredosled radnji, savesnost i odgovornost. No, pre svega je najvažnije u svakoj situaciji postupati prema zdravom razumu, jer more je nemoguće ukalupiti. Okolnosti će možda zahtevati promenu redosleda nekih radnji, ili izostavljanje neke od njih. Stoga pre svake odluke o radnjama nekog postupka koji nameravate da izvršite, ocena zdravog razuma biće neizostavna.


Važnost očitanja vremenske prognoze za odabir lokacije veza ili sidrišta

U ovim natpisima ne nameravam da ulazim u atraktivnost mogućih itinerera našeg predivnog Jadrana, već samo da prikažem konkretna, primenjiva znanja i osnovne principe postupanja u postizanju sigurnosti posade i broda na vezu na bilo kojoj lokaciji. Držeći se principa dobre pomorske prakse odabir lokacije veza ili sidrišta počinje već kod kuće(!), prilikom planiranja itinerera, ali se ponovo proverava uz svaku jutarnju kafu na brodu. Prvi i neizostavni korak u toj proveri jeste očitavanje vremenske prognoze za taj dan. Naravno, sa očitanjem usmerenim prema planiranoj ruti plovidbe i zaustavljanja.

Kako ispravno očitati vremensku prognozu? Ona je danas, na našu sreću, veoma lako dostupna. Postoje brojne aplikacije za mobilne telefone, tablete ili laptope uz pomoć kojih prognozu na brodu lako možemo imati. Upravo taj spektar raznih prognoza čini nas lažno sigurnim, jer su one najčešće veoma nepotpune. Najčešće nisu prilagođene pomorcima, za razliku od službene vremenske prognoze, poput one Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Moramo doneti ispravnu odluku o sigurnom vezu na temelju analize podataka prognoze DHMZ-a koja daje potpunu vremensku sliku na širokom području i pojedinih mobilnih aplikacija, koje daju prognozu za veoma malo područje.

Prognoze DHMZ-a su najbolje, ALI potrebno ih je znati očitati odnosno pravilno interpretirati.

O čemu se radi? Merne jedinice u službenim prognozama DHMZ-a su čvorovi i njima se označava brzina vetra, dok se stanje mora označava prema Dauglasovoj skali od 0 do 9. Kad je navedeno da se očekuje brzina vetra od 35 čvorova znači da je brzina vetra 35 milja na sat, odnosno 64,8 km/h ili 18 m/s. Taj podatak velika većina skipera razume. Problem nastaje kod opisa stanja mora kad piše “more na severnom Jadranu ponegde 5…” To je prema Dauglasovoj skali prosečna visina talasa od 2,5 do 4 metra. Takođe nailazimo u prognozama DHMZ-a da se vetar opisuje kao npr. umereno jak, žestok, jak olujni i sl. Tu se moramo osvrnuti na Beaufortovu skalu koja kaže da je to vetar snage 5, 7, 9 Bf ili 19 – 24 čv, 32 – 38 čv, 47 – 54 čv. More se ponekad opisuje kao “umereno valovito” što odgovara stanju mora 3 po Douglasovoj skali i prosečnoj visini talasa od 0,5 – 1,2 metra.

Laiku se možda čini da je to velika zbrka mernih jedinica: čvorovi, Beaufortova skala, Dauglasova skala, ali to su pomorski običaji na delu. U mobilnim aplikacijama prognoza brzine vetra se najčešće izražava u čvorovima, a visina talasa u metrima.

Prilikom razmatranja i poređenja prognoza potrebno je razdvojiti činjenicu da mobilne aplikacije poput Windfindera, Yr, Windy i sl. daju prognozu za pojedino mesto na kopnu, dok prognoza DHMZ-a daje prognozu za određeno područje. Ono može biti samo severni, srednji i južni Jadran ili čak prognoza za uže područje poput: područje Pule – zapadna obala Istre, područje Rijeke – ostrva riječkog akvatorija, područje Zadra i sl.

(nastaviće se) ing. Đek Šurija


Kontakt: Premium Yacht Insurance

Back to top button