NAUTIKA

NITROX – Više kiseonika za duže ronjenje

Nitrox (EAN) je vazduh u kome je udeo kiseonika veći od udela kiseonika u „običnom“ vazduhu. Ako je u običnom vazduhu (pojednostavljeno) 21 % kiseonika i 79 % azota, kod Nitroxa udeo kiseonika prelazi 21 %. Najčešće se u rekreativnom ronjenju koriste Nitrox 32 (32 % kiseonika) i Nitrox 36 (36 % kiseonika), dok se Nitrox sa sadržajem kiseonika većim od 40 % koristi u tehničkom ronjenju.

Pre ili kasnije svi ronioci počnu da razmišljaju o tome kako bi mogli duže da ostanu pod vodom, rone sigurnije i budu manje umorni nakon ronjenja, a jedno od najboljih rešenja za to je ronjenje sa obogaćenim vazduhom, koji zovemo Nitrox odnosno EAN


Prednosti

Glavnu prednost donosi činjenica da Nitrox ima veći udeo kiseonika i time manji udeo azota. Kod ronjenja sa običnim vazduhom, azot iz vazduha se polako rastapa u krvi. Kada se posle nekog određenog vremena na dubini koncentracija azota počne približavati kritičnoj granici, treba početi sa kontolisanim povratkom na površinu, inače može doći do dekompresione bolesti.

Sa manjom koncentracijom azota povezane su i ostale glavne prednosti ronjenja Nitroxom:
– kraće vreme između dva zarona (manje rezidualnog azota)
– manje umora posle ronjenja
– duži ponovljeni zaroni
– veća sigurnost
Najveće razlike u vremenu su kod ronjenja na dubinama imeđu 15 i 30 metara. Pogledajmo dva primera:
– Kod zarona sa vazduhom na dubini od 26 metara možemo ostati 25 minuta, a sa Nitroxom 32 to vreme se produži na 40 minuta.
– Na dubini od 28 metara zaron sa vazduhom traje 20 minuta, a sa Nitroxom 36-40 minuta.
Kod veće sigurnosti neki ronioci, pogotovo oni malo stariji, rone sa Nitroxom po istom režimu kao kad bi ronili sa vazduhom. Na taj način sigurnost ronjenja je veća, ali uz veći utrošak Nitroxa i specijalne opreme.

Analizator O2 je isto tako neophodan za ronjenje sa Nitroxom, ali ako sa Nitroxom ne ronite često onda će vam ga rado pozajmiti u ronilačkom centru


Opasnosti kod ronjenja Nitroxom

Najveća opasnost kod ronjenja Nitroxom je trovanje kiseonikom. Kod parcijalnog pritiska kiseonika, većeg od 1,7 bara, pojavi se opasnost trovanja kiseonikom. Zbog toga kod sportskog ronjenja upotrebljavamo sigurnosnu granicu parcijalnog pritiska kiseonika od 1,4 bara.
Do trovanja kiseonikom može doći zbog predubokih zarona. Naime, sa Nitroxom se ne roni dublje, nego se roni duže. To je vrlo važno znati kod planiranja zarona, gde treba izračunati maksimalnu dubinu ronjenja (MOD – Maximum Operational Depth) i ekvivalentnu dubinu vazduha (EAD – Equivalent Air Depth) za upotrebu tablica za vazduh kod planiranja zarona. Na specijalističkom kursu ronjenja sa Nitroxom naučićete i upotrebu tablica, kojima možete isplanirati zaron za različite vrste mešavina gasa (Nitroxa).

Šta znači MOD, odnosno maksimalna dubina ronjenja? Zbog ograničenja parcijalnog pritiska kiseonika, sa Nitroxom ne možete roniti koliko duboko želite, nego morate prvo izračunati maksimalnu dubinu ronjenja za svaki procenat kiseonika u mešavini gasa. MOD možete potražiti u tablicama ili ga izračunati formulom:

MOD = (10 * PO2 / FO2) – 10

PO2 – parcijalni pritisak kiseonika (bar, za sportsko ronjenje = 1,4)
FO2 – udeo kiseonika u mešavini gasa (npr: 30 % = 0,3)
Primer: MOD za planirani zaron Nitroxom 33 (33 % O2) kod parcijalnog pritiska kiseonika 1,4 bar:

MOD (Nitrox 33 @1,4 bar) = (10 * PO2 / FO2 ) – 10 = (10 * 1,4 / 0,33) – 10 = (10 * 4,2424) – 10 = 42,42 – 10 = 32,42 m = 32 m

(rezultat je uvek prva manja vrednost)
Zaron sa Nitroxom možete planirati i upotrebom tablica za vazduh, ali morate prvo potražiti vrednost EADb odnosno ekvivalentnu dubinu vazduha (Equivalent Air Depth) u specijalnim kombinovanim tablicama Nitrox – vazduh ili je izračunati formulom:

EAD = ( (1 - FO2) * (D + 10) / 0,33 ) -10

FO2 – udeo kiseonika u mešavini gasa (npr: 30 % = 0,3)
D – dubina (u metrima), na kojoj želite da ronite sa Nitroxom

Primer: Sa Nitroxom 32 (FO2 = 0,32) želite da ronite na dubini od 29 metara (D) i upotrebite tablice za vazduh. EAD je, dakle:

EAD = ( (1 - FO2) * (D + 10) / 0,79 ) - 10 = ( (1 - 0,32) * (29 + 10) / 0,79 ) - 10 = ( (0,68) * (39) / 0,79 ) - 10 = 33.57 – 10 = 23.57 = 24 m

(za konačni rezultat treba uzeti prvu veću (dublju) vrednost).
Sledeća opasnost je dužina vremena ronjenja i izlaganja kiseoniku pod povećanim parcijalnim pritiskom. Za parcijalni pritisak od 1,4 bara, ograničenje jednog zarona je 150 minuta, a ograničenje svih zarona zajedno u jednom danu (24 sata) je 180 minuta.


Planiranje ronjenja sa Nitroxom

Kod planiranja zarona sa Nitroxom treba obratiti pažnju na parcijalni pritisak kiseonika, vreme pojedinačnog zarona i celokupno vreme svih zarona u jednom danu i maksimalnu dubinu ronjenja (MOD) za odabrani procenat kiseonika. Naravno, kod preuzimanja boce svaki ronilac mora pomoću analizatora O2 sam prekontrolisati kakvu mešavinu gasa ima u ronilačkoj boci.

Zaron sa Nitroxom možete planirate i upotrebom tablica za vazduh

Kod planiranja vrlo je važno da su u paru dva ronioca sa istim Nitroxom u boci i da oboje imaju ronilački kompjuter, koji podupire ronjenje sa Nitroxom, odnosno ima mogućnost podešavanja procenta kiseonika.
Svaki ronilac mora posle analize Nitroxa u ronilačkoj boci na bocu nalepiti žutu nalepnicu, na kojoj su označeni % kiseonika, MOD, datum i njegovo ime.


Oprema

Kod ronjenja sa Nitroxom upotrebljavamo prilagođenu opremu jer zbog većeg udela kiseonika postoje dve ozbiljne opasnosti:
– veća mogućnost oksidacije opreme
– veći rizik od eksplozije
Ronilačka boca, ventil i regulator moraju biti »O2 čisti« ili »O2 ready«, jer bi ostaci maziva i prljavštine mogli rezultirati eksplozijom. Za ronjenje sa Nitroxom, u kojem je udeo kiseonika manji od 40 %, ne treba specijalna oprema (osim ronilačke boce), ali je treba pre ronjenja Nitroxom dobro očistiti (odmastiti). Regulator i oktopus za Nitrox su zelene boje, a i ronilačke boce ćete brzo primetiti po zeleno-žutoj kombinaciji.

Kod ronjenja sa Nitroxom upotrebljavamo prilagođenu opremu


Ronjenje sa Nitroxom – da ili ne?

Ronjenje sa Nitroxom traži nešto više novca za punjenje ronilačkih boca, možda čak i jedan dodatni set regulatora, a ima i nekih opasnosti. Ali ako napravite dobar plan i držite ga se, onda će vam Nitrox pružiti mnogo koristi i prednosti, sa kojima ćete još više uživati i roniti duže i bezbednije. I onda je odgovor vrlo jednostavan – prijavite se na kurs ronjenja sa Nitroxom i – uživajte!


Tekst: Matej Ogorevc

Back to top button