Partneri

Horizon Yacht Europe

Horizon Yacht, matična kompanija Horizon Group, osnovana je 1987. godine od strane direktora John Lu-a, g. Gong Shan Chiai-a i g. Cheng Shun Hui-a u Kaohsiung-u, Tajvan. Kao mornarskog arhitekte po struci, Luova misija je bila jasna i do danas ostaje nepromenjena: Da izgradi vrhunske jahte iz snova za svoje klijente. Kroz godine, Lu se pokazao vizionarom u jahting industriji – 1993. prepoznao je zahtev za megajahtama velike vrednosti i počeo sa izgradnjom jahti dužine preko 80 stopa / 24m.

Od svog osnivanja, Horizon se trudio da kreira i izrađuje jahte koje ostvaruju snove svakog klijenta. Integrisana struktura kompanije Horizon doprinosi ovom cilju, omogućavajući svakoj zavisnoj kompaniji da se fokusira na svoje područje ekspertize i izgradi visokokvalitetne brodove u što kraćem vremenu izgradnje. Inspirisan duhom inovacija, Horizon pridaje veliku važnost doslednom kvalitetu proizvoda i usluzi korisnika, i uspostavio je sistem standardizovanih radnih procedura i računarskih platformi za razmenu znanja za kontinuirani rast i unapređenje.

Pored toga, Horizon se pridržava najuglednijih svetskih klasifikacionih društava, usvajajući visoke međunarodne standarde u dizajnu i izgradnji privatnih luksuznih jahti.

Saznajte više na https://www.horizonyachteurope.com/en/

Back to top button