AKTUELNOSTINAUTIKA

100 GODINA BRODOGRADILIŠTA APATIN

Brodogradilište Apatin osnovano je 1920.god u gradu Apatinu, u Srbiji.

Nekada je bilo poznato pod imenom Brodogradilište Boris Kidrič. Od osnivanja do današnjeg dana proširivani su kapaciteti kako postrojenja, tako i opreme. Vremenom je kosi navoz za izvlačenje brodova zamenjen savremenim sinhro liftom kapaciteta 1500 tona i izgrađene su hale i radionice za remonte i igradnju brodova u zatvorenom. Brodogradilište je kroz svoju dugu istoriju proizvelo preko 400 brodova i obavilo više stotina remonta.

Današnje brodogradilište je potpuno opremljeno za kompletnu proizvodnju čeličnih brodova do 135 m dužine, kao i za kompletne remonte na brodovima i plovnim objektima.

Brodogradilište Apatin potpuno opremljeno je za kompletnu proizvodnju čeličnih brodova do 135 m dužine

Nakon preuzimanja vlasništva od strane preduzeća Arsenal-Rem doo tokom 2019.godine, brodogradilište nastavlja sa radom punim kapacitetima, a paralelno se radi na modernizaciji i rekonstrukciji svih postojećih postrojenja i opreme brodogradilišta, kao i nabavka i izgradnja nove opreme i postrojenja, što će kapacitete za proizvodnju i remonte učiniti još efikasnijim.

Izgrađena je nova hala za proizvodnju aluminijumskih brodova različitih tipova do 35 m dužine.

Brodogradilište Apatin doo, preduzeće za izgradnju i remont brodova i plovnih objekata posluje na adresi Dunavska obala 2 u Apatinu, Srbija.

Poseduje sve neophodne pogone za izgradnju i remont brodova u svom vlasništvu i to:

 • šest zatvorenih hala za izgradnju i remont brodova,
 • sinhro lift za brzu manipulaciju prilikom podizanja i porinuća brodova u vodu (nosivosti 1500t),
 • dva otvorena navoza za remont i izgradnju brodova,
 • halu za izgradnju aluminijumskih brodova,
 • halu pripreme, te sledeće radionice: za obradu metala, brodomonterska, bravarska, mehaničarska, motorna, cevarska, elektro radionica, stolarska i radionice za peskarenje i bojadisanje.

Svi navedeni pogoni su smešteni na parceli od 9 hektara u rukavcu na levoj obali Dunava kod Apatina, zaštićeni od glavnog toka reke.

Kosi navoz za izvlačenje brodova zamenjen je savremenim sinhro liftom kapaciteta 1500 tona

Brodogradilište Apatin proizvodi brodove različitih dimenzija od sledećih materijala:

 1. Čelik: proizvodnja i kompletno opremanje čeličnih brodova sa jednim trupom do dužine od 135 m i širine do 15 m (u slučaju katamarana maksimalna širina je 25m)
 2. Aluminijum: Proizvodnja i kompletno opremanje aluminijumskih brodova do dužine 35m i širine 12m.
  Brodogradilište je u mogućnosti da vrši kompletne remonte, modernizacije i popravke različitih vrsta brodova sa reka i mora (do 13 5m dužine i 15 m širine). Istovremeno se može vršiti remont do 10 brodova različitih dimenzija.

Brodoremontni radovi koji se obavljaju su:

 • Remont brodskog trupa i nadgrađa
 • Remont svih ventila i kormila
 • Remont osovinskih vodova, brodskih kopči, glavnih i pomoćnih brodskih motora
 • Remont i rekonstrukcija svih brodskih cevovoda i tankova
 • Remont svih elektro uređaja i elektro instalacija na brodu
 • Remont i modernizacija svih sistema elektronike i automatike na brodu
 • Remont svih vrsta brodskih pumpi i kompresora
 • Remont i uređenje svih stambenih brodskih prostorija, te brodskih kuhinja i hladnjača
 • Ugradnja novih uređaja i sistema za desalinizaciju morske vode, te ugradnja sistema za skupljanje i prečišćavanje otpadnih voda na brodu (sive i crne vode)
 • Remont, modernizacija i ugradnja novih sistema za navigaciju, radio vezu i sistema za sigurnost (bezbednost) plovidbe
 • Remont pomoćnih čamaca i brodskih soha i dizalica
Brodogradilište Apatin oseduje sve neophodne pogone za izgradnju i remont brodova

Pored osnovne delatnosti izgradnje i remonta brodova, u pogonima brodogradilišta se obavljaju i mogu obavljati druge delatnosti kao što su remonti industrijskih mašina, projektovanje i izrada metalnih konstrukcija različitih namena, cevovoda, stolarije i sl.

Od 2020.godine Brodogradilište Apatin nudi i usluge veza uz operativnu obalu za veće brodove, kao i usluge čuvanja i održavanja manjih brodova i jahti do 20 m na suvom.

Kontakt:
Brodogradilište Apatin

Back to top button
boot riedl
All search results
EUR Еуро
Close
preloader