ČAMCINAUTIKA

BIG FOOT ULTIMATE ČAMCI

Čamac se izrađuje od poliestera i poseduje međunarodni CE sertifikat i GL (Germanisher Lloyd) sertifikat. Dobijanjem ovih sertifikata omogućena je prodaja čamca u zemljama Evropske unije.

Najznačajnija promena je u krmenom delu čamca koji je proširen za 8 cm, a ravno korito je sada zamenjeno blago izraženim V koritom, što ovaj čamac svrstava u klasu plovila za rečni i priobalni morski saobraćaj. Ovim izmenama je postignuta veća stabilnost čamca, lakše ubrzanje i glisiranje. Zrcalo je predviđeno za motore sa dugom osovinom, ali se sa lakoćom može prepraviti za motore sa kratkom osovinom.

Konstruktivno rešenje krmenog dela čamca je takvo da zrcalo bez ikakvih problema podnosi motore do 50 HP. Izmene su vidljive na poklopcima prednjeg i zadnjeg boksa koji su prošireni. Takođe je otvoren i boks za sidro. Značajne izmene su se desile u duplom dnu koje je sada ojačano po principu „riblje kosti“, i stvara neraskidivu vezu palube i korita pri čemu je celokupna konstrukcija dodatno ojačana, a čamac osiguran pojavom vazdušnih komora. Povećana razlika nivoa palube i korita iskoriščena je za postavljanje izliva za vodu te kokpit dobija epitet samoprazneći.

Čamcem se može upravljati po klasičnom principu „na ručku“, ili pomoću komande instalirane na upravljački pult. U tom slučaju se dobijaju dva dodatna boksa u pultu i stolici.

Osnovne karakteristike i dimenzije čamca su:

  • Dužina: 5,65 m
  • Širina: 1,40 m
  • Dubina: 0,55 m
  • Gaz: 0,05 m
  • Težina: 200 kg
  • Nosivost: 685 kg.
Back to top button
PYI_banner_705×87_Nautika_Prezent_png (1)
EUR Еуро